Tăng trưởng kinh tế là gì? Các nhân tố ảnh hưởng và ý nghĩa?

Tăng trưởng kinh tế chính xác là gì?

  • Tăng trưởng kinh tế được định nghĩa là sự gia tăng thu nhập hoặc sản lượng của toàn bộ nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm). Tăng trưởng kinh tế có thể được biểu thị bằng số tuyệt đối hoặc tương đối (quy mô tăng trưởng) (tốc độ tăng trưởng).
  • Khái niệm tăng trưởng kinh tế thường được sử dụng trong phân tích kinh tế để phản ánh mức độ mở rộng của nền kinh tế. Đây là phần trăm tăng sản lượng từ giai đoạn nghiên cứu so với giai đoạn trước hoặc giai đoạn cơ sở.

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế

Các yếu tố kinh tế

Các nhà kinh tế đã phát hiện ra rằng động lực của sự phát triển kinh tế là bốn nguồn lực: nhân lực, vốn và trí tuệ công nghệ.

  • Nguồn lực con người

Chất lượng lao động đầu vào là một yếu tố quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Chất lượng lao động được xác định bởi kỹ năng, kiến ​​thức và kỷ luật của lực lượng lao động. Các yếu tố như thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu hay công nghệ chỉ có thể được phát huy tối đa khi có một lực lượng lao động có sức khỏe tốt, có trình độ chuyên môn và kỷ luật lao động.

  • Tài nguyên từ thiên nhiên

Đây là những yếu tố tài nguyên thiên nhiên được sử dụng làm đầu vào trong quá trình sản xuất. Đất đai, nước, khoáng sản, v.V. Là những tài nguyên quan trọng nhất. Những yếu tố này quan trọng nhưng không quan trọng đối với nền kinh tế. Điển hình là một số quốc gia như Ả-rập Xê-út được ưu đãi về sản lượng dầu mỏ dồi dào nên có thu nhập bình quân đầu người rất cao…

  • Vốn tài trợ

Một trong những yếu tố tạo nền tảng cho năng suất lao động tối ưu và thương mại phát triển là vốn. Đây là những cơ sở và máy móc được sử dụng trong quá trình sản xuất. Yếu tố này đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển lâu dài. Các quốc gia có tỷ lệ vốn đầu tư trên GDP cao thường có tốc độ tăng trưởng dài hạn.

Vốn không chỉ được đầu tư vào khu vực tư nhân để sản xuất; nó còn là vốn xã hội cố định làm nền tảng cho phát triển kinh tế đất nước. Các dự án quy mô lớn của chính phủ thường là những ví dụ về vốn cố định xã hội. Các dự án hạ tầng cơ sở hạ tầng thủy lợi, y tế, sản xuất (hệ thống giao thông, mạng lưới điện quốc gia…)

  • Chuyên môn kỹ thuật

Tăng trưởng kinh tế là một quá trình thay đổi không ngừng của công nghệ sản xuất trong suốt lịch sử loài người. Kiến thức công nghệ là một yếu tố quan trọng trong việc tăng hiệu quả sản xuất và tạo ra sản lượng cao với chi phí thấp hơn.

Công nghệ đang phát triển nhanh chóng. Đặc biệt, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học… Đang có những bước tiến đáng kể, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Trí tuệ công nghệ không chỉ được phản ánh trong khám phá, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Nó cũng là về việc duy trì cơ chế cho phép bảo vệ và trả tiền cho các phát minh.

Yếu tố phi kinh tế

Các yếu tố phi kinh tế như thể chế chính trị, văn hóa – xã hội, dân tộc, tôn giáo, luật pháp đều có tác động đến tăng trưởng kinh tế. Phạm vi pháp lý…

Ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Dưới đây là một vài định nghĩa chính về tăng trưởng kinh tế:

– Tăng trưởng kinh tế sẽ tạo điều kiện giải quyết việc làm, giảm thất nghiệp. Định luật Okun phát biểu rằng khi GDP thực tế tăng 2,5% thì tỷ lệ thất nghiệp giảm 1%.

– Tăng trưởng kinh tế tạo điều kiện để chất lượng cuộc sống của cộng đồng và phúc lợi xã hội được cải thiện. Nó là cần thiết cho sự tiến bộ của các khía cạnh khác của xã hội.

Tăng trưởng kinh tế nâng cao mức thu nhập và nâng cao mức sống của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà tăng trưởng kinh tế mang lại cũng có một số mặt hạn chế, đó là những chi phí mà xã phải gánh chịu do tốc độ tăng trưởng quá nhanh. Hơn nữa, tăng trưởng kinh tế làm cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường và làm tăng khả năng nảy sinh các vấn đề xã hội như gia tăng các tệ nạn xã hội, gia tăng bất bình đẳng xã hội…

Một số câu hỏi thường gặp

Các yếu tố tăng trưởng kinh tế gồm?

Vốn, khoa học và công nghệ, con người, cơ cấu kinh tế, thể chế chính trị, quản lý nhà nước đều là những ví dụ về quản lý nhà nước.

Nền kinh tế Việt Nam đứng thứ mấy trên thế giới?

Nền kinh tế Việt Nam được định giá 240 tỷ USD vào năm 2018.

Tăng 20 tỷ USD so với năm 2017 đã giúp Việt Nam lọt vào top 50, với vị trí 49 trong bảng xếp hạng.

Tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay đang trên một quỹ đạo phát triển khá thuận lợi.

Lĩnh vực nào có khả năng tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam?

Nhóm ngành Công nghệ thông tin/Viễn thông có tiềm năng và cơ hội phát triển nhờ xu hướng chuyển đổi số. Trái ngược với những ảnh hưởng tiêu cực của Đại dịch Covid-19 đối với hầu hết các ngành, lĩnh vực, ngành công nghệ thông tin và viễn thông có nhiều cơ hội tăng trưởng do xu hướng chuyển đổi số được thúc đẩy rộng rãi. Nền kinh tế số của Việt Nam được cho là có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 29% và dự kiến ​​sẽ tạo ra 52 tỷ USD vào năm 2025.