1. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) là gì? SEV là viết tắt của Hội đồng Tương trợ Kinh tế, và tên tiếng Nga của nó là: oвет кономиеско ваимоомои Sovyet Ekonomieskoy Vzaimopomoi. Tổ chức này còn được gọi là tổ chức kinh tế hợp tác của hệContinue Reading