1. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) là gì? SEV là viết tắt của Hội đồng Tương trợ Kinh tế, và tên tiếng Nga của nó là: oвет кономиеско ваимоомои Sovyet Ekonomieskoy Vzaimopomoi. Tổ chức này còn được gọi là tổ chức kinh tế hợp tác của hệContinue Reading

Nhập giá trị đầu vào ở ô From. Giá trị kết quả sẽ tự đống nhảy ở ô To. Chú ý dấu phẩy ngăn cách phần thập phân nhập là dấu chấm (.) *** Để đổi đơn vị từ cm² sang m², ta cần chia giá trị đang có choContinue Reading