Để di chuyển từ Pleiku – Gia Lai tới Đà Nẵng hoặc ngược lại, bạn có thể lựa chọn nhà xe Diên Hồng cho chuyến đi của mình. Thông tin chi tiết về lịch trình, giá vé, thời gian di chuyển, địa chỉ và số điện thoại xe Diên HồngContinue Reading

Gia Lai hướng đến năm 2050 sẽ là “Cao nguyên Sinh thái, Thể thao và Sức khỏe”. Tiên phong về chuyển đổi sang nền kinh tế xanh Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăngContinue Reading