Rủi ro suy thoái nền kinh tế Trung Quốc, khủng hoảng bất động sản và chính sách “Zero Covid” đã giáng một “đòn chí mạng” lên thị trường hàng hóa nói chung. Giá cà phê cũng thể hiện sự tiêu cực theo giá cả nguyên liệu trên thị trường. VậyContinue Reading