SESOMR  là nhóm nghiên cứu thị trường- nghiên cứu xã hội chuyên nghiệp- một thành viên của SESO Chúng tôi cung cấp từng phần hoặc trọn gói cho một cuộc nghiên cứu. Chúng tôi sở hữu một đội ngũ phân tích- cộng tác viên chuyên nghiệp- giàu kinh nghiệm trong việc xử […]