Từ cụm từ lạ tai cách đây 10 năm thì nay “Doanh nghiệp xã hội” được đánh giá như là một xu hướng phát triển đầy tiềm năng. Nguyễn Thị Vân là một người phụ nữ khuyết tật được nhiều người biết tại Việt Nam. 31 tuổi nhưng chỉ nặng […]