Lopa Garden! Có một câu chuyện như vậy đó

Sau tất cả chúng tôi trở lại miền quê nơi mình sinh ra và bắt đầu

Bạn có thấy LOPA GARDEN VÀ SESO OPEN rất gần nhau trên bản đồ

Nó dường như là một

Tinh thần của SESO OPEN sẽ vẫn còn đó. Nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra những điều thực sự quý báu, bình dị và gần gũi 🙂

Từ một lúc nào đó ở SESO OPEN, ngoài những thuật ngữ về IT, máy tính, khởi nghiệp sẽ có thêm những bông hoa đẹp đẽ của cuộc sống.

the 1st man

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You May Like