Thống kê dự đoán và lịch sử dự đoán kqxs dàn 49 số đặc biệt KQXS miền bắc hằng ngày 30 ngày gần nhất win 12 – xịt 18 7/5 00,01,02,04,05,07,08,10,11,12,14,15,17,18, 20,21,22,24,25,27,28,40,41,42,44,45,47,48, 50,51,52,54,55,57,58,70,71,72,74,75,77,78, 80,81,82,84,85,87,88 6/5 win 04 00,01,02,03,04,08,09,10,11,12,13,14,18,19, 20,21,22,23,24,28,29,30,31,32,33,34,38,39, 40,41,42,43,44,48,49,80,81,82,83,84,88,89, 90,91,92,93,94,98,99 5/5 xịt 47 00,01,03,04,05,06,08,10,11,13,14,15,16,18, 30,31,33,34,35,36,38,40,41,43,44,45,46,48, 50,51,53,54,55,56,58,60,61,63,64,65,66,68, 80,81,83,84,85,86,88 4/5 xịtContinue Reading